Wat is SamenOud?

SamenOud organiseert samenhangende zorg en begeleidingOuderen helpen om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat is het doel van het vernieuwende zorgmodel SamenOud. Hiervoor wordt samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding gerealiseerd voor thuiswonende 75-plussers. Deze zorg en begeleiding sluit aan bij de wensen en behoeften van ouderen. Daarbij is aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg.

Jaarlijkse vragenlijst

Eén keer per jaar krijgt u namens uw huisarts een vragenlijst thuisgestuurd om na te gaan hoe het met u gaat. De vragen gaan over uw gezondheid, uw welzijn en de mate waarin u zichzelf kunt redden. Met de antwoorden kan de huisarts beoordelen of u extra ondersteuning nodig heeft. 

Begeleiding 

Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma 

Alle ouderen krijgen een programma aangeboden dat gericht is op het (blijven) voeren van de eigen regie en zolang als mogelijk gezond en zelfredzaam blijven. Zo wordt u uitgenodigd voor SamenOud-dagen en -activiteiten, en ontvangt u SamenOud-nieuwsbrieven. 

Extra ondersteuning

Als blijkt dat u gezondheidsproblemen heeft, of als het u steeds meer moeite kost om u thuis te redden, krijgt u extra ondersteuning. Een casemanager komt dan regelmatig bij u thuis langs. 

Zorgplan

Tijdens de eerste huisbezoeken inventariseert u samen met de casemanager of u problemen ervaart op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vervolgens stelt u samen een zorgplan op met de best passende oplossingen voor deze problemen. Er worden afspraken gemaakt hoe deze oplossingen het beste uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens heeft de casemanager regelmatig contact met u over de uitvoering van uw zorgplan. 

In een evaluatiegesprek bespreekt u met de casemanager of de afspraken in het zorgplan uitgevoerd zijn en of bereikt is wat u verwachtte. Samen bekijkt u of uw situatie veranderd is en aanpassingen in het zorgplan nodig zijn. 

De rol van uw huisarts

Uw huisarts blijft altijd uw eerste aanspreekpunt voor uw medische behandeling. Als het nodig is zoekt uw huisarts contact met andere medische specialist(en) bij wie u onder behandeling bent; uiteraard nadat dit met u overlegd is. Ook als u in het kader van SamenOud veel contact heeft met de casemanager kunt u altijd zelf contact opnemen met uw huisarts of medisch specialist als u dat wilt. Dit hoeft u niet van tevoren te overleggen met de casemanager. 

Aandacht voor uw eventuele mantelzorger

Als u veel zorg nodig heeft, besteedt de casemanager ook aandacht aan uw (eventuele) mantelzorger. Een mantelzorger is iemand in de naaste omgeving die helpt bij de alledaagse dingen. Meestal is de mantelzorger de partner, maar het kan ook een van de kinderen zijn of een goede vriend(in). Het is vaak dankzij de mantelzorger dat iemand nog thuis kan blijven wonen. Naarmate de gezondheidsproblemen toenemen, wordt het voor de mantelzorger zwaarder om te zorgen voor de naaste. Het is belangrijk dat de mantelzorger zelf ook ondersteuning krijgt om de zorg te kunnen blijven geven. De casemanager heeft daarom ook nadrukkelijk aandacht voor de mantelzorger. 

Downloads