Zelfmanagement en preventie

Alle ouderen worden uitgenodigd deel te nemen aan een Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma, gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en gezond blijven.

Dit programma heeft drie pijlers: Sociale contacten, Bewegen en Voeding. 

Interventies

Voor het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma zijn drie interventies ontwikkeld: SamenOud-nieuwsbrief, SamenOud-dagen en SamenOud-activiteiten. 

Deze interventies worden per (deel van de) gemeente georganiseerd door de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. 

SamenOud-nieuwsbrief

Ouderen ontvangen twee keer per jaar een papieren nieuwsbrief van SamenOud. Hierin wordt verslag gedaan van de SamenOud-dagen en worden tips gegeven over ‘succesvol ouder worden’. Ook worden de lezers geïnformeerd over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en activiteiten in de buurt. Op deze manier worden handvatten aangereikt om actief en gezond te blijven of te worden. Tot slot wordt de nieuwsbrief ook gebruikt om de ouderen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom SamenOud. 

Bekijk een nieuwsbrief voor ouderen >>

SamenOud-dagen

Ouderen in gesprek tijdens een SamenOud-dagTijdens deze dagen worden ouderen geïnformeerd over het belang van gezonde voeding, voldoende bewegen en sociale contacten, met als doel om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. De activiteiten zijn zeer divers en variëren van workshops over geheugen en veiligheid in en om het huis tot creatief werken, wandel- of fietstocht, bewegen op muziek tot zingen en computerles. Soms wordt er een informatiemarkt georganiseerd met stands van lokale (vrijwilligers)organisaties waar de ouderen informatie kunnen inwinnen over gezond ouder worden, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, mogelijkheden die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen of het meten van hun gezondheidstoestand. Een lange pauze, vaak met lunch, geeft de ouderen gelegenheid om contacten te leggen. 

SamenOud-activiteiten

Naast de SamenOud-dagen zijn er ook speciale SamenOud-activiteiten. Dit zijn bijeenkomsten waar een specifiek onderwerp centraal staat (zoals valpreventie of zorg rondom het levenseinde) of waarin een specifieke activiteit plaatsvindt (zoals gezamenlijk koken, zit-dans of een Sint Nicolaasmorgen). 

Begeleiding met de handen op de rug

Naast de zelfmanagementinterventies besteedt het multidisciplinair Ouderenzorg Team ook bewust aandacht aan het ondersteunen van het zelfmanagement en de eigen regie van de ouderen. 

De casemanagers verlenen zorg en ondersteuning met ‘de handen op de rug’: 

  • Ze ondersteunen ouderen bij besluitvorming rondom gezondheidsproblemen. 
  • Ze stimuleren ouderen bij vragen zelf contact op te nemen met hulpverleners. 
  • Ze informeren ouderen over activiteiten of vrijwilligerswerk om hun sociaal netwerk te onderhouden.