Elektronisch dossier

Voor een efficiënte en effectieve werkwijze is het belangrijk dat de gegevens van de ouderen eenvoudig en snel te benaderen zijn door de leden van het multidisciplinair Ouderenzorg Team. Daarom worden de gegevens van de ouderen opgenomen in een elektronisch dossier. Dit elektronische dossier is ontwikkeld om  persoonsgerichte en geïntegreerde zorg voor ouderen in de eerste en tweede lijn te ondersteunen.

Het dossier is via internet overal toegankelijk voor de leden van het Ouderenzorg Team van de oudere. In het dossier staan relevante persoonsgegevens, de uitkomsten van de jaarlijkse vragenlijst, het risicoprofiel, de anamnese, het zorgplan en informatie voor het overleg van het Ouderenzorg Team. Ook is het mogelijk de belangrijkste gegevens van alle ouderen van een huisartspraktijk in een overzicht weer te geven. Wanneer de oudere toestemming heeft gegeven worden de gegevens uit het dossier ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.