Multidisciplinair Team

De zorg en begeleiding van ouderen binnen SamenOud wordt georganiseerd door een multidisciplinair Ouderenzorg Team in de huisartsenpraktijk. De huisarts geeft leiding aan dit team. Het Ouderenzorg Team is verantwoordelijk voor het organiseren van de eventuele zorg en begeleiding van alle ouderen van 75 jaar en ouder in de praktijk. 

Multidisciplinair Ouderenzorg TeamHet Ouderenzorg Team bestaat uit: 

  • Huisarts: is goed op de hoogte van de medische situatie. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de medische behandeling. Als het nodig is overlegt de huisarts met medische specialist(en).
  • Specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genoemd): heeft veel (medische) kennis van en ervaring met de zorg voor ouderen met gezondheidsproblemen en adviseert de huisarts.
  • Wijkverpleegkundige: heeft veel ervaring in de zorg voor ouderen en is gewend ingewikkelde zorgsituaties op te lossen.
  • Sociaal werker: is een ervaren medewerker van een welzijnsorganisatie en heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van ouderen op het gebied van wonen, welzijn en financiën.

De wijkverpleegkundige en de sociaal werker noemen we casemanager. De casemanager geeft individuele begeleiding aan ouderen die ondersteuning nodig hebben. De casemanager zorgt er samen met de huisarts en specialist ouderengeneeskunde voor dat de oudere zo lang mogelijk en op een prettige manier in het eigen huis kan blijven wonen. Zij hebben aandacht voor alle gevolgen van het ouder worden als het gaat om wonen, welzijn of zorg: 

  • Woonsituatie: bijvoorbeeld het organiseren van aanpassingen in huis (in de douche, wc, drempels weghalen, etc.) of regelen van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij lopen) en hulp in de huishouding. 
  • Welzijn: bijvoorbeeld het stimuleren van zelfredzaamheid, contacten met anderen en deelname aan activiteiten.
  • Gezondheid: bijvoorbeeld het informeren over zo lang mogelijk gezond blijven en het organiseren en coördineren van zorg als er meerdere gezondheidsproblemen zijn en meerdere specialisten bij de behandeling betrokken zijn.

Deze onderwerpen worden uitgevraagd door de casemanager tijdens een huisbezoek. Dit gebeurt systematisch met een specifieke vragenlijst voor de gevolgen van het ouder worden, de anamnese

Samenwerking met andere partijen

Het Ouderenzorg Team werkt samen met de gemeente bij het regelen van aanpassingen in huis, de aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning. Daarnaast werkt het Ouderenzorg Team samen met lokale thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, wijk- en buurtorganisaties, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.