Zo werkt SamenOud

SamenOud is een model waarin de zorg en begeleiding voor 75-plussers anders georganiseerd wordt. Het doel is dat ouderen zo lang als mogelijk én wenselijk is thuis kunnen blijven wonen en op een prettige manier oud kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd door preventieve, proactieve en samenhangende zorg en begeleiding te organiseren. Daarbij is aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg.

Twee stappen

SamenOud bestaat uit twee stappen: 

  1. Bepalen van het risicoprofiel
  2. Organiseren van preventieve, proactieve en samenhangende zorg en begeleiding door een multidisciplinair Ouderenzorg Team

Lees meer over...

 

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!