Waarom SamenOud

Ouderdom komt met gebreken. De gezondheid en het welbevinden worden minder en ouderen hebben steeds meer hulp nodig bij hun dagelijkse bezigheden. Ongeveer tweederde van de 75-plussers krijgt te maken met meerdere loketten voor ondersteuning. 

Ondanks dat er veel zorg en begeleiding beschikbaar is, ontvangen mensen met langdurige zorgbehoeften niet altijd passende en samenhangende hulp. Zo hebben ouderen vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd waarvoor zij verschillende hulpverleners zien. Deze hulpverleners stemmen hun behandeling niet of nauwelijks op elkaar af.  De oudere is vaak weinig betrokken bij het behandelplan, waardoor er fouten kunnen ontstaan. Al snel verliezen de oudere en de familie het overzicht. 

Daarnaast is het huidige zorgaanbod reactief en ingericht op het oplossen van acute en kortdurende ziektes en aandoeningen. Het sluit onvoldoende aan bij de complexe en langdurige zorgbehoeften van kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. Deze situatie is niet goed voor het welbevinden, de gezondheid en de zelfstandigheid van de oudere. Met als gevolg meer opnames in het ziekenhuis, meer thuiszorg en als dat niet voldoende meer is: opname in het verpleeghuis. 

Van versnipperd naar samenhangend

SamenOud zorgt ervoor dat de verschillende zorg- en welzijnsinstanties die betrokken zijn bij een oudere gaan samenwerken zodat er meer samenhang in het zorgaanbod komt . Casemanagers bewaren, samen met de oudere, het overzicht en zorgen dat de oudere de regie over het eigen leven krijgt of behoudt. 

Lees meer over hoe SamenOud werkt >>

Meer kwaliteit, minder kosten

Wereldwijd hebben samenlevingen te maken met groeiende zorgkosten en grote veranderingen in de vraag naar zorg en begeleiding. De kosten van langdurige zorg blijven toenemen en zullen de komende jaren naar verwachting verdubbelen. Dit komt onder andere door de groeiende groep ouderen, die ook steeds ouder worden.

De overheid wil meer kwaliteit van zorg voor ouderen, maar ook minder kosten. Dit is lastig want er komen steeds meer ouderen die een steeds groter beroep doen op de zorg, en de zorg moet wel betaalbaar blijven. SamenOud organiseert daarom persoonsgerichte en geïntegreerde zorg, waardoor de kwaliteit van zorg stijgt en de kosten gelijk blijven of zelfs afnemen.

Lees meer over wat SamenOud oplevert >>

Anders denken, anders doen 

Het huidige zorgsysteem past dus niet meer bij onze snel vergrijzende maatschappij. SamenOud biedt een wetenschappelijk onderbouwd alternatief dat is gebaseerd op persoonsgerichte en geïntegreerde zorgmodellen. 

Uitgangspunt van persoonsgerichte zorg is dat het individu met zijn of haar gezondheidsproblemen en zorgbehoeften centraal staat in de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt. 

Uitganspunt van geïntegreerde zorg is dat zorg zo georganiseerd wordt dat iemand een continuüm aan preventie, zorg en welzijn ervaart. De cliënt voert daarbij zelf de regie. Zorgverleners krijgen een nieuwe rol: het ondersteunen van personen bij het voeren van de regie en het nemen van beslissingen.

Lees meer over de gebruikte modellen binnen SamenOud >>

Nationaal Programma Ouderenzorg

SamenOud is ontwikkeld binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO, looptijd: 2008-2016). Het Nationaal Programma Ouderenzorg had tot doel het welzijn van ouderen te verbeteren door het zorgaanbod zo te organiseren dat het beter is afgestemd op de behoeften van ouderen. Hiervoor werkten veel landelijke en regionale organisaties samen. Binnen het NPO zijn innovatieve projecten uitgevoerd en regionale netwerken gevormd. Opdrachtgever van het NPO was het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.