Kaiser Permanente Triangle

De Kaiser Permanente Triangle onderscheidt drie verschillende risiconiveaus die gebaseerd zijn op het risico op gezondheidsproblemen. SamenOud heeft dit vertaald naar drie risicoprofielen: Complexe zorgbehoeften, Kwetsbaar of Robuust. Bij elk risicoprofiel hoort een passend zorgintensiteitsniveau: van intensief casemanagement tot groepsactiviteiten. 

Ouderen die gezond zijn en een laag risico op gezondheidsproblemen hebben ontvangen begeleiding met een lage intensiteit, bijvoorbeeld groepsactiviteiten. 

Ouderen met hoog-complexe gezondheidsproblemen en een hoog risico op escalaties en (spoed)opnames in het ziekenhuis ontvangen begeleiding met een hoge intensiteit, zoals casemanagement en continue monitoring. 

Daarnaast is er, voor alle risicoprofielen, veel aandacht voor preventie en zelfmanagement, het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma

Kaiser Permanente Triangle
SamenOud-triangel

Ouderen ontvangen van hun huisarts elk jaar een vragenlijst. Op basis van hun antwoorden worden ouderen ingedeeld in één van de drie risicoprofielen:

  • Robuuste ouderen hebben weinig tot geen last van de gevolgen van het ouder worden, maar hebben wel een verhoogd risico daarop. 
  • Kwetsbare ouderen hebben in toenemende mate last van gezondheidsproblemen en afhankelijkheid van hulpmiddelen en anderen, en hebben een verhoogd risico op complexe zorgbehoeften. 
  • Ouderen met complexe zorgbehoeften hebben meestal meerdere chronische aandoeningen, ontvangen vaak zorg en begeleiding van meerdere professionals en hebben een verhoogd risico op opname in een verpleeghuis of ziekenhuis.

Lees meer over het bepalen van het risicoprofiel >>