Chronic Care Model

Het Chronic Care Model is een model voor de organisatie van zorg rondom chronisch zieken. Het is ontwikkeld om het zorgsysteem te veranderen zodat het voldoet aan de voorwaarden voor het bieden van proactieve, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Het model verbindt welzijn (maatschappelijke organisaties) en zorg (het gezondheidszorgsysteem) en bestaat uit vier wetenschappelijk onderbouwde kernelementen. 

 

De vier kernelementen van het CCM zijn: 

Het krachtiger maken van de zorgvrager, zodat hij/zij zelf de regie kan voeren over de zorg en begeleiding is belangrijk in het Chronic Care Model. Daarnaast moet er een goed voorbereid en proactief team zijn dat de zorgbehoefte van de zorgvrager inventariseert en zorg organiseert. De kernelementen stimuleren een productieve wisselwerking tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Het doel is dat dit uiteindelijk leidt tot verbeterde uitkomsten. 

Voor SamenOud zijn alle elementen van het CCM vertaald naar de Nederlandse situatie en geschikt gemaakt voor ouderen.

Lees verder hoe het CCM in SamenOud is toegepast >>