Onderbouwing SamenOud

SamenOud is gebaseerd op twee bewezen effectieve modellen: het Chronic Care Model en de Kaiser Permanente Triangle. Beide modellen komen uit de Verenigde Staten. Voor SamenOud zijn ze vertaald naar de Nederlandse situatie en geschikt gemaakt voor ouderen. Alle elementen van beide modellen worden tegelijkertijd – en in onderlinge samenhang – gerealiseerd in de praktijk. 

Chronic Care Model

Het Chronic Care Model is een model voor de organisatie van zorg rondom chronisch zieken. Het is ontwikkeld om het zorgsysteem te veranderen zodat het voldoet aan de voorwaarden voor het bieden van proactieve, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Het model verbindt welzijn (maatschappelijke organisaties) en zorg (het gezondheidszorgsysteem) en bestaat uit vier kernelementen. 

Lees verder >>

Kaiser Permanente Triangle 

De Kaiser Permanente Triangle onderscheidt drie verschillende risiconiveaus die gebaseerd zijn op het risico op gezondheidsproblemen. SamenOud heeft dit vertaald naar drie risicoprofielen: Complexe zorgbehoeften, Kwetsbaar of Robuust. Bij elk risicoprofiel hoort een passend zorgintensiteitsniveau: van intensief casemanagement tot groepsactiviteiten. 

Lees verder >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!