Dit levert SamenOud op

De onderzoekers Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onderzoeken de uitkomsten van SamenOud. Zo is er onderzocht of SamenOud beter is voor ouderen en of het de samenleving minder geld kost in vergelijking met de gebruikelijke manier van zorg verlenen. 

Het onderzoek laat zien dat:

  • Ouderen zich veilig en geborgen voelen.
  • De prevalentie en ernst van gezondheidsproblemen sterk afnemen.
  • De uitkomsten op de lange termijn gunstig zijn voor de ouderen, de kwaliteit van zorg, het zorggebruik en de kosten.

Lees meer over de resultaten van SamenOud >> 

Ervaringen van professionals 

“En hij gaf ook aan dat doordat ik nu geweest ben als casemanager, voelde hij zich sterker. Hij had weer meer houvast in het leven omdat hij weer meer handvatten kreeg om weer zin het leven te krijgen en om dingen te ondernemen. En als ik dat dan hoor, dan is dat toch mijn uiteindelijke doel, dan moet ik echt wel glunderen.” (Wijkverpleegkundige)

“Met als resultaat dat je aan de oudere ziet dat ze het fijn vinden dat ze eindelijk een keer gehoord worden. Je krijgt het ook terug dat ze zeggen: 'Goh, wat fijn dat je er zoveel tijd in steekt'. En nou, dat je dan ziet ook dat zo'n cliënt gaandeweg het proces ook groeit, dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan.” (Sociaal werker)

“Je staat echt naast die patiënten en je volgt processen. Je zet iets in gang en je volgt het. Als het niet goed is, grijp je in.” (Wijkverpleegkundige)

“En ik denk dat vooral bij SamenOud dat de kracht er in ligt dat je langduriger bij mensen komt. Doordat je mensen beter leert kennen, dat je ook achter onverwachte dingen komt. Zoals bijvoorbeeld dat mensen financiële problemen hebben terwijl dat helemaal niet zo oogt.” (Sociaal werker)

“Ik kijk echt naar de oudere. Ik merk ook verschil in hoe je binnenkomt bij de oudere en hoe je daar weer weggaat, aan gezichtsuitdrukking van de mensen. Dat ze blij zijn dat je geweest bent of dat je een keer belt tussendoor of scheelt dat ook, je krijgt zoveel terug van die mensen.” (Wijkverpleegkundige)

“Ik kijk echt naar de oudere. Ik merk ook verschil in hoe je binnenkomt bij de oudere en hoe je daar weer weggaat, aan gezichtsuitdrukking van de mensen. Dat ze blij zijn dat je geweest bent of dat je een keer belt tussendoor of scheelt dat ook, je krijgt zoveel terug van die mensen.” (Wijkverpleegkundige)

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!