Woonsituatie en leefomgeving van 75-plussers in Zuidoost-Drenthe

Afgerond onderzoek  Wonen 

Het huidige woningaanbod moet aangepast worden aan de behoeften van de groeiende groep thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang als mogelijk en wenselijk is thuis kunnen blijven wonen. In 2015-2016 hebben daarom ruim 1000 deelnemende ouderen in Zuidoost-Drenthe een woonenquête ingevuld. Het doel van deze woonenquête was inzicht te krijgen in de woonsituatie en leefomgeving van ouderen zodat bouwers en woningcorporaties daarop zouden kunnen anticiperen in hun beleid en wellicht werkwijzen. De resultaten bieden handvatten om vroegtijdig expliciet aandacht te besteden aan de woning en woonomgeving van ouderen.

Download het woonrapport >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!