Rol specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

Afgerond onderzoek  Specialist Ouderengeneeskunde 

In 2017 hebben Lotte van Steijn en Maaike Overkamp, beiden artsen in opleiding voor specialist ouderengeneeskunde, zes collega’s geïnterviewd over hun rol in de multidisciplinaire Ouderenzorg Teams van SamenOud en, meer in het algemeen, in de eerste lijn. Alle specialisten ouderengeneeskunde gaven aan meerwaarde te zien in SamenOud en hun rol in de Ouderenzorg Teams.

Het multidisciplinair Ouderenzorg Team brengt alle domeinen van gezondheid en welbevinden van een oudere in kaart. In het team wordt vooruit gedacht en preventief gewerkt, met name door de aanwezigheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). De rol van de SO in het team wordt volgens de deelnemers aan deze studie gekenmerkt door een brede blik, aandacht voor polyfarmacie en het ter discussie stellen van specialistenbezoek, om zo overbehandeling te reduceren. Daarnaast speelt de SO een belangrijke rol bij het geven van voorlichting aan de mantelzorger. De onderzoekers concludeerden dat het vak van de SO een relatief nieuw specialisme is dat volop in beweging is en zich op meerdere fronten ontwikkelt. Dat de SO in de toekomst een steeds grotere rol zal krijgen in de eerste lijn wordt door alle geïnterviewde SO-ers ondergeschreven, maar hoe deze rol precies vormgegeven moet worden waren de deelnemers het nog niet over eens. SamenOud is een goed voorbeeld waarin gewerkt wordt vanuit een multidisciplinair team dat ervoor zorgt dat thuiswonende kwetsbare ouderen optimaal ondersteund worden en waarin de SO een belangrijke rol speelt.

Download het verslag >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!