Mondgezondheid en risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Afgerond onderzoek  Mondzorg 

De resultaten van de mondzorgvragenlijst in 2015 waren aanleiding om vervolgonderzoek te starten naar het verminderen van klachten in de mond. Hiervoor werken we samen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de deelnemers aan SamenOud in Drenthe. In de jaarlijkse vragenlijsten van 2017 is een aantal vragen opgenomen over mondgezondheid en klachten in de mond. Wanneer een oudere aangeeft dat er sprake is van pijn in de mond dan wordt deze oudere gebeld door de onderzoeker, een tandarts in opleiding. De onderzoeker stelt de oudere met pijn in de mond vragen om na te gaan waar de pijn vandaan komt en om adviezen te geven om de klachten te verminderen. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden om in de toekomst vroegtijdig mondproblemen te signaleren en effectieve interventies in te zetten. 

 

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!