Langetermijnuitkomsten SamenOud in Oost-Groningen

Afgerond onderzoek  Resultaten 

Langetermijnuitkomst SamenOud Oost-GroningenSamenOud in Oost-Groningen laat bemoedigende resultaten zien, ook op de lange termijn. Vanaf de start in 2012 werd onderzoek gedaan naar de resultaten van de nieuwe vorm van zorgverlening. Na het eerste jaar werd al duidelijk dat ouderen die deelnemen aan SamenOud zich veiliger en geborgen voelen. De ervaren kwaliteit van zorg was toegenomen, terwijl de kosten voor zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten gelijk bleven.

De uitkomsten na drie jaar zijn ook overwegend positief. Bij de mensen die individuele begeleiding krijgen, kan de casemanager vroegtijdig ingrijpen bij beginnende gezondheidsproblemen en escalaties voorkomen. Deze individuele begeleiding heeft ook een positief effect op de ervaren gezondheid, het welbevinden en het gevoel van eigen regie van ouderen. Ouderen worden geïnformeerd, gesteund, aangemoedigd en hebben het gevoel dat ze in de gaten gehouden worden. Dat leidt tot een gevoel van veiligheid en controle over hun eigen leven. De totale kosten (Zvw, AWBZ en Wmo) voor alle ouderen die deelnemen aan SamenOud stegen in de periode 2012-2015 niet.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat de individuele begeleiding nog niet alle deelnemers aan SamenOud in voldoende mate bereikt. Hierin kan de uitvoering van SamenOud verder verbeterd worden. De individuele begeleiding in SamenOud vraagt om maatwerk, geen oudere is gelijk. De zorgverleners binnen SamenOud ervaren vooral voordelen van de medische coördinatie door de huisarts, in combinatie met het contact met de casemanager. Uit het onderzoek blijkt dat de realisatie van geïntegreerde zorg door de werkwijze van SamenOud de afgelopen jaren sterk is toegenomen, maar nog beter kan.

Downloads

 


 

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!