Fotostrips over praten met de dokter

Afgerond onderzoek  Gezondheidsvaardigheden 

Samen met de faculteit Letteren van de RuG is onderzoek gedaan naar hulpmiddelen voor laaggeletterde, kwetsbare ouderen. In 2016 hebben 54 deelnemers van SamenOud meegedaan aan een onderzoek naar een fotostripbrochure over praten met de dokter. Hierin werd onderzocht of de fotostrips mensen meer zelfvertrouwen gaven voor gesprekken met de dokter, wat mensen van de fotostrips vonden en of de verhalende fotostripbrochure beter werkt dan een 'standaard brochure' met geschreven tips zonder illustraties tips. 

Het belangrijkste verschil tussen beide brochures was de vorm waarin de belangrijkste boodschap wordt weergegeven: in een ‘fotoverhaal’ in de fotostrips en als ‘tip’ in de standaardbrochure. Beide brochures behandelden zeven thema’s die regelmatig aan bod komen tijdens gesprekken van ouderen met hun huisarts. De thema’s omvatten onder meer ‘aandacht van de arts’, ‘voorbereiden op een consult’, ‘lastig taalgebruik’ en ‘onzekerheid over medicijngebruik’. Onderzocht werd of de brochures verschilden in effectiviteit (zelfvertrouwen en gedragsintenties) en waardering. 

Bij vier van de zeven thema’s deed de standaardbrochure het net iets beter dan de fotostripbrochure. Bij twee thema’s was er geen verschil te zien tussen beide boekjes. De meeste deelnemers hadden echter een grote voorkeur voor de fotostrips. Ze vonden de fotostrips herkenbaar, relevant en belangrijk. De fotostrips lijken ouderen te helpen met het maken van een actieplan. De uitgebeelde strategieën in de fotostrips voorzien de lezer van een soort ‘als-dan-plan’. 

Dit onderzoek is gesubsidieerd vanuit het Europese IROHLA programma dat zich richt op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa. 

Bekijk hier een voorbeeld van een volledige fotostrip >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!