Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richtte zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast werden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder werden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken van SamenOud. 

Geselecteerd label: Wonen

Woonsituatie en leefomgeving van 75-plussers in Zuidoost-Drenthe

Het huidige woningaanbod moet aangepast worden aan de behoeften van de groeiende groep thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang als mogelijk en wenselijk is thuis kunnen blijven wonen. In 2015-2016 hebben daarom ruim 1000…

Lees verder >>