Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richtte zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast werden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder werden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken van SamenOud. 

Geselecteerd label: Specialist Ouderengeneeskunde

Rol specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

In 2017 hebben Lotte van Steijn en Maaike Overkamp, beiden artsen in opleiding voor specialist ouderengeneeskunde, zes collega’s geïnterviewd over hun rol in de multidisciplinaire Ouderenzorg Teams van SamenOud en, meer in het algemeen, in de eerste lijn. Alle specialisten ouderengeneeskunde gaven aan meerwaarde te zien in SamenOud en hun rol in de Ouderenzorg Teams.

Lees verder >>