Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richtte zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast werden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder werden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken van SamenOud. 

Geselecteerd label: Resultaten

Mondgezondheid van thuiswonende ouderen

Belangrijke onderwerpen voor gezond ouder worden zijn onder andere de voedingstoestand en de verzorging van mond en (kunst)gebit. Er is nog weinig bekend over de problemen die ouderen ... 

Lees verder >>

Langetermijnuitkomsten SamenOud in Oost-Groningen

SamenOud in Oost-Groningen laat bemoedigende resultaten zien, ook op de lange termijn. Vanaf de start in 2012 werd onderzoek gedaan naar de resultaten van de nieuwe vorm van zorgverlening. Na het eerste jaar werd al duidelijk dat...

Lees verder >>