Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richtte zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast werden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder werden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken van SamenOud. 

Geselecteerd label: E-health

Gezond ouder worden en ICT

SamenOud kreeg een aantal subsidies om te onderzoeken hoe ICT kan bijdragen aan de gezondheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar. In het kader van de nationale eHealth-week 2018 is er een animatiefilmpje van het project gemaakt dat u hier kunt bekijken. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een rapport dat u hier kunt bekijken.

Lees verder >>