Onderzoek

Het onderzoek naar SamenOud richtte zich op de uitkomsten voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Hiervoor zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd.

Daarnaast werden er binnen SamenOud studies uitgevoerd naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve interventies voor specifieke gezondheidsproblemen van ouderen.

Verder werden nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd voor het evalueren van de impact van persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg. 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken van SamenOud. 

Gezond ouder worden en ICT

SamenOud kreeg een aantal subsidies om te onderzoeken hoe ICT kan bijdragen aan de gezondheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar. In het kader van de nationale eHealth-week 2018 is er een animatiefilmpje van het project gemaakt dat u hier kunt bekijken. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een rapport dat u hier kunt bekijken.

Lees verder >>

Mondgezondheid en risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen

De resultaten van de mondzorgvragenlijst in 2015 waren aanleiding om vervolgonderzoek te starten naar het verminderen van klachten in de mond. Hiervoor werken we samen met …

Lees verder >>

Doorbloeding van de darmen in gezonde ouderen

Aderverkalking in de darmvaten zorgt er mogelijk voor dat de darmen onvoldoende bloed krijgen wanneer een oudere een maaltijd eet of na het verrichten van lichamelijke inspanning. Dit kan ertoe leiden dat …

Lees verder >>

Rol specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

In 2017 hebben Lotte van Steijn en Maaike Overkamp, beiden artsen in opleiding voor specialist ouderengeneeskunde, zes collega’s geïnterviewd over hun rol in de multidisciplinaire Ouderenzorg Teams van SamenOud en, meer in het algemeen, in de eerste lijn. Alle specialisten ouderengeneeskunde gaven aan meerwaarde te zien in SamenOud en hun rol in de Ouderenzorg Teams.

Lees verder >>

Fotostrips over praten met de dokter

Samen met de faculteit Letteren is onderzoek gedaan naar hulpmiddelen voor laaggeletterde, kwetsbare ouderen. In 2016 hebben 54 deelnemers van SamenOud meegedaan aan een onderzoek naar een fotostripbrochure over …

Lees verder >>

Mondgezondheid van thuiswonende ouderen

Belangrijke onderwerpen voor gezond ouder worden zijn onder andere de voedingstoestand en de verzorging van mond en (kunst)gebit. Er is nog weinig bekend over de problemen die ouderen ... 

Lees verder >>

Langetermijnuitkomsten SamenOud in Oost-Groningen

SamenOud in Oost-Groningen laat bemoedigende resultaten zien, ook op de lange termijn. Vanaf de start in 2012 werd onderzoek gedaan naar de resultaten van de nieuwe vorm van zorgverlening. Na het eerste jaar werd al duidelijk dat...

Lees verder >>

Woonsituatie en leefomgeving van 75-plussers in Zuidoost-Drenthe

Het huidige woningaanbod moet aangepast worden aan de behoeften van de groeiende groep thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang als mogelijk en wenselijk is thuis kunnen blijven wonen. In 2015-2016 hebben daarom ruim 1000…

Lees verder >>