Trainingsprogramma gestart

Publicatiedatum: 20-03-2012

Op 6 december 2011 is het trainingsprogramma “Anders denken, anders doen” gestart dat de leden van de Ouderenzorg Teams voorbereidt op het werken volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud. Het trainingsprogramma ‘anders denken, anders doen’ staat voor proactief, preventief, vraaggericht en samenhangend. Wat betekent dat voor de manier van werken? Die aspecten staan centraal. Ook besteedt de training aandacht aan wat het betekent om in een Ouderenzorg Team te functioneren. Verder komen de verschillende elementen aan bod die van belang zijn om SamenOud vorm te geven:

  • Visie en uitgangspunten op ouderen(zorg)
  • Zelfmanagement ondersteuning
  • Beslissingsondersteuning Wonen, Welzijn en Zorg en (Klinische) Informatiesysteem
  • Organisatie van de zorg

Het PGO-team heeft een boeiend programma samengesteld met workshops, demonstraties en presentaties van interessante gastsprekers. De training bestaat uit negen scholingsdagen voor de wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs. Voor de huisartsen en de specialisten ouderengeneeskunde staan twee trainingsdagen gepland.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!