Trainingen Ouderenzorg Teams Zuidoost Drenthe succesvol afgerond

Publicatiedatum: 14-10-2014

Woensdag 8 oktober jl. hebben alle leden van de Ouderenzorg Teams in Drenthe de training afgerond.

In totaal hebben 13 nieuwe casemanagers met succes de training ‘Anders denken, anders doen’ afgerond. Onder luid applaus ontvingen de casemanagers het certificaat  en kregen een roos namens de samenwerkende organisaties. Zowel programmaleider Klaske Wynia als stuurgroeplid Greet van Heusden prezen de casemanagers voor hun inzet.

Dezelfde dag hebben de 12 huisartsen en 3 specialisten ouderengeneeskunde ook de training succesvol afgerond. Dit betekent dat alle leden van de Ouderenzorg Teams klaar zijn om te beginnen. Wij feliciteren de nieuwe Ouderenzorg Teamleden van harte met hun prestatie en heten hen welkom bij SamenOud!

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!