SamenOud boekt resultaten!

Publicatiedatum: 09-02-2015

Woensdag 11 februari viert SamenOud feest in VanBeresteyn te Veendam: de projectfase is afgerond, en het is tijd voor een slotconferentie. SamenOud is het nieuwe zorgmodel voor thuiswonende ouderen, dat gerealiseerd is in Veendam, Pekela en Stadskanaal in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Vanwege de veelbelovende ervaringen en resultaten gaat SamenOud na de projectfase door in Zuidoost Groningen. SamenOud is ook succesvol gestart in Drenthe. Tijdens de feestelijke bijeenkomst wordt met alle betrokkenen teruggeblikt op de afgelopen jaren.
Tijdens de slotconferentie blikken ouderen, de Ouderenzorg Teams, het projectteam en de bestuurders gezamenlijk terug op de afgelopen projectjaren. Zij geven vanuit hun eigen perspectief weer wat SamenOud betekende.

Ook worden de meest recente resultaten van het onderzoek naar de effecten van SamenOud gepresenteerd. Levert SamenOud wat op voor de oudere? Verbetert de kwaliteit van zorg? Hoe zit het met het zorggebruik en de kosten van zorg en begeleiding? Tijdens de slotconferentie presenteren de onderzoekers van SamenOud hun bevindingen.

Resultaten

Uit eerder onderzoek, waarbij ouderen en leden van de Ouderenzorg Teams geïnterviewd werden, was al bekend dat SamenOud goed aansluit op de behoeften van ouderen. Ouderen gaven aan dat zij zich veilig en geborgen voelen door de structurele aandacht van het Ouderenzorg Team. De casemanagers vertelden dat er een vertrouwensrelatie ontstaat met de ouderen die zij begeleiden. Hierdoor zijn ze beter in staat aan te sluiten bij de behoeften van deze ouderen en kunnen zij vroegtijdig ingrijpen bij eventuele problemen.

SamenOud gaat door

Dat er veel enthousiasme is over SamenOud is al langer bekend. Al eerder besloten Zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, en de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal samen met de betrokken organisaties te zoeken naar mogelijkheden voor financiële borging van SamenOud. Dit heeft ertoe geleid dat SamenOud in elk geval doorgaat tot de zomer van 2017. Het streven is dat SamenOud tegen die tijd onderdeel is van het basispakket van de zorgverzekering. Ondertussen is SamenOud het afgelopen najaar ook gestart in Drenthe. Daar doen twaalf huisartsen en bijna 1400 ouderen mee aan SamenOud.

SamenOud is het nieuwe zorgmodel waarbij het welbevinden van thuiswonende ouderen het uitgangpunt is. Doel van SamenOud is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk prettig thuis kunnen blijven wonen. In SamenOud wordt de zorg en begeleiding door een Ouderenzorg Team in de huisartspraktijk rondom de oudere georganiseerd: dicht bij de oudere thuis.

SamenOud wordt gerealiseerd door initiatiefnemers Zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, Zorggroep Meander en het UMCG. Andere organisaties sloten al snel aan: Tinten Welzijnsgroep, vijftien huisartsenpraktijken en de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela.

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!