SamenOud als aansprekend voorbeeld in de Preventiebrief aan de Kamer

Publicatiedatum: 14-11-2016

Op 25 maart 2016 stuurden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn een “Preventiebrief” met de titel: “Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten”. Voor deze brief heeft het ministerie aan onderzoeksbureau Zorgmarktadvies gevraagd een verdiepingsanalyse uit te voeren naar de bevindingen van onder andere SamenOud. Uit de contacten met het ministerie blijkt dat SamenOud goed bekend is bij de minister, staatssecretaris en medewerkers van VWS. Minister en staatssecretaris schrijven in relatie tot de bekostiging van SamenOud o.a.: “In het kader van de door ons voorgestelde aanpak volgen we SamenOud en zoeken we naar passende en duurzame oplossingen.”

Downloads

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!