Ruim aandacht voor SamenOud in Mediator van ZonMw

Publicatiedatum: 08-09-2017

In het artikel ‘Geborgenheid, maar ook eigen regie’ over de opbrengsten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) komt SamenOud uitgebreid aan bod.

Landelijk voorzitter van het NPO, Betty Meyboom, belicht enkele succesvolle projecten uit het NPO, waaronder SamenOud. Klaske Wynia, programmaleider SamenOud en onderzoeker persoonsgerichte en geïntegreerde zorg bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, vertelt in het artikel over de opzet van SamenOud.

Lees het artikel hier >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!