De oudere aan het woord: Wensen en behoeften voor een digitale gezondheidsomgeving

Publicatiedatum: 15-01-2019

Thuiswonende ouderen (75+) willen vaak wel gebruik maken van eHealth-applicaties gericht op zelfmanagement van gezondheid, maar dan moeten deze een duidelijk doel hebben en zeer gebruiksvriendelijk zijn. Bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen zoals een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving is het belangrijk dat ouderen van begin tot eind betrokken worden. Zodra iets niet vanzelfsprekend werkt, haakt een oudere snel af.

Het is een valkuil om er vanuit te gaan dat ouderen niet zitten te wachten op eHealth. Ze zijn vaak sceptisch en hebben weinig vertrouwen in hun vaardigheden om met ICT te werken, maar wanneer een toepassing duidelijk en vanzelfsprekend in gebruik is, kunnen zij er veel baat bij hebben. Wanneer je doorvraagt geven ouderen aan graag inzicht te hebben in hun gezondheid, bijvoorbeeld door in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medische dossiers te kunnen inzien. Ook contact met zorgverleners via een computer of app ziet een deel van de ouderen als een voordeel. Ze zouden dan bijvoorbeeld voor een uitslag niet helemaal naar het ziekenhuis hoeven. Een groot deel van de ouderen geeft echter ook aan persoonlijk contact erg belangrijk te vinden en zijn bang dat technologie dit gaat vervangen. Dat vinden ze niet wenselijk.

Lees het rapport >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!