Resultaten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

Publicatiedatum: 15-08-2018

De uitkomsten van SamenOud voor de ouderen, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten na 12 en 24 maanden overwegend gunstig, met name voor ouderen met het risicoprofiel Complexe zorgbehoeften. De bevindingen suggereren dat de trend van afname van algemene gezondheid en welbevinden en toename van kosten doorbroken kan worden. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoeksrapport naar de langetermijnuitkomsten van SamenOud in Emmen, dat is vastgesteld door opdrachtgever Stichting Achmea Gezondheidszorg.

De uitvoering van SamenOud kan op onderdelen verbeterd worden. Waarschijnlijk zal dat ook de uitkomsten verbeteren, met name voor ouderen met de risicoprofielen Kwetsbaar en Robuust. De uitkomsten van deze ‘Drentse studie’ komen in hoofdlijnen overeen met de uitkomsten van de ‘Groningse studie’. In beide studies zijn de uitkomsten overwegend positief. Dit suggereert dat verdere implementatie van de preventieve en proactieve werkwijze van SamenOud wenselijk en haalbaar is.

Lees het rapport >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!