Raamwerk Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen

Publicatiedatum: 09-12-2020

Klaske Wynia, voormalig programmaleider van SamenOud, heeft als laatste opdracht voor haar overlijden in 2019 gewerkt aan het realiseren van een Raamwerk voor Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen. Samen met professor Menno Reijneveld heeft ze dit raamwerk ontwikkeld. Doel van het raamwerk is de transformatie naar een nieuwe vorm van dienstverlening te ondersteunen. Het beschrijft waarden en normen in de zorg voor (kwetsbare) ouderen, geeft helderheid aan ouderen en professionals, en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording.

Het raamwerk is het resultaat van een verkennende studie die werd uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Deze studie was gericht op het ontwikkelen van een concept ‘Kwaliteitsstandaard
Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’, en een verkenning van het draagvlak met inventarisatie van kansen en potentiele knelpunten bij de realisering ervan in de praktijk. Deze titel is, op basis van de uitkomsten van de  verkenning, inmiddels achterhaald. Reden om te spreken van een ‘Raamwerk Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen’. Een eerste verkenning onder vertegenwoordigers van relevante partijen (n=50) op micro en mesoniveau laat zien dat er een vrijwel unaniem draagvlak bestaat voor dit raamwerk. Partijen zien het raamwerk als ‘richtinggevend’ en stellen een ‘programmatische aanpak’ voor met een ‘centrale positie voor ouderen’.

Lees het artikel hier