Nieuwsberichten

SamenOud in de belangstelling in Emmen

Publicatiedatum: 03-12-2014

Op woensdag 19 november jl. was SamenOud gevraagd toelichting te geven op het project tijdens het ’Zorgsymposium’ van De Seniorenraad Emmen.

Lees verder >>

Artikel in Dagblad van het Noorden: SamenOud bevalt de 75-plussers in Drenthe

Publicatiedatum: 01-12-2014

Recent is een artikel in het Dagblad van het Noorden verschenen met als titel: 'SamenOud bevalt de 75-plussers in Drenthe'. 

Lees verder >>

In gesprek met Menno Reijneveld

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Menno Reijneveld (hoogleraar sociale geneeskunde UMCG). 

Lees verder >>

In gesprek met Anita Tijsma

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Anita Tijsma (directeur Zorggroep Meander). 

Lees verder >>

In gesprek met Johan Brongers

Publicatiedatum: 01-11-2014

In gesprek met Johan Brongers, voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroepsgroep. 

Lees verder >>

Hoogtepunten door Klaske Wynia

Publicatiedatum: 01-11-2014

Na wat ‘haperingen in het proces’ is de aanvraag voor de NZa Beleidsregel Innovatie voor Zuidoost Groningen goedgekeurd. Duidelijk is geworden dat SamenOud onder deze beleidsregel niet mag groeien wat betreft het aantal deelnemende huisartsen.

Lees verder >>

Bestuurders over SamenOud

Publicatiedatum: 01-11-2014

In deze nieuwsbrief staan de bestuurders van de betrokken organisaties centraal. Wat was en is de betekenis van SamenOud voor hun organisatie? En hoe zien zij de toekomst van SamenOud? Duidelijk wordt dat SamenOud de afgelopen jaren ook de organisaties veranderd heeft, en dat de bestuurders dit waarderen.

Lees verder >>

Artikel in Dagblad van het Noorden: extra geld voor de 75-plusser

Publicatiedatum: 01-11-2014

Recent is een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden met als titel: 'Extra geld voor de 75-plusser'. 

Lees verder >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!