Nieuwsberichten

In gesprek met Sophie Spoorenberg

Publicatiedatum: 01-03-2015

In dit interview wordt projectleider en onderzoeker Sophie Spoorenberg bevraagd naar haar ervaringen met SamenOud. 

Lees verder >>

In gesprek met Karin Slotman

Publicatiedatum: 01-03-2015

In dit interview wordt Communicatieadviseur Karin Slotman bevraagd naar haar ervaringen met SamenOud. 

Lees verder >>

In gesprek met Klaske Wynia

Publicatiedatum: 01-03-2015

In dit interview wordt programmaleider Klaske Wynia bevraagd naar haar ervaringen met SamenOud. 

Lees verder >>

Verwachtingen onderzoek grotendeels bevestigd

Publicatiedatum: 19-02-2015

Woensdag 11 februari werd de projectfase van SamenOud feestelijk afgerond. Met alle betrokkenen werd gezamenlijk teruggeblikt op de afgelopen projectjaren. De onderzoekers presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Vanwege de veelbelovende ervaringen en resultaten gaat SamenOud na de projectfase door in Zuidoost Groningen. SamenOud is onlangs ook succesvol gestart in Drenthe.

Lees verder >>

SamenVieren, voor SamenOud wens ik…

Publicatiedatum: 18-02-2015

Woensdag 11 februari werd de projectfase van SamenOud feestelijk afgerond. In vanBeresteyn te Veendam werd met alle betrokkenen gezamenlijk teruggeblikt. Tijdens tafelgesprekken in ‘De Wereld Draait Door-stijl’ kwamen een aantal thema’s aan bod, zoals de meerwaarde van SamenOud, de onderzoeksresultaten en de toekomst van SamenOud.

Lees verder >>

SamenOud boekt resultaten!

Publicatiedatum: 09-02-2015

Woensdag 11 februari viert SamenOud feest in VanBeresteyn te Veendam: de projectfase is afgerond, en het is tijd voor een slotconferentie.

Lees verder >>

Slotconferentie SamenVieren

Publicatiedatum: 01-02-2015

Woensdag 11 februari werd de projectfase van SamenOud feestelijk afgerond. Met alle betrokkenen werd gezamenlijk teruggeblikt op de afgelopen projectjaren. De onderzoekers presenteerden de resultaten van hun onderzoek.

Lees verder >>

Klankbordgroep SamenOud Zuidoost Drenthe van start

Publicatiedatum: 19-12-2014

Op 15 december jl. was de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep van ouderen voor SamenOud in Zuidoost Drenthe. Na enige verwarring over vervoer en het halen van mensen, was om 10.00 uur de groep compleet en waren er acht mensen aanwezig. Behalve mensen van ouderenorganisaties en de Seniorenraad Emmen, waren er tot grote tevredenheid van de projectleiders ook enkele ouderen die zelf aan SamenOud meedoen.

Lees verder >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!