Nieuwsberichten

Afscheid Coen Ronde

Publicatiedatum: 18-01-2018

Met de nieuwe start en veranderende focus moeten we in het UMCG helaas ook afscheid nemen van onze collega Coen Ronde. De afgelopen zes jaar was Coen als projectleider, en later als procesbegeleider, een warm pleitbezorger van SamenOud.

Lees verder >>

Borging van geïntegreerde ouderenzorg

Publicatiedatum: 18-01-2018

Na het afronden van de projecten en onderzoeken van SamenOud betekent 2018 ook een nieuwe start voor de organisatie van geïntegreerde ouderenzorg in Oost-Groningen en Drenthe.

Lees verder >>

Uitkomsten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

Publicatiedatum: 18-01-2018

In november 2017 is het rapport over de uitkomsten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe gepresenteerd aan Zilveren Kruis, de opdrachtgever van dit rapport. De uitkomsten voor de totale groep thuiswonende 75-plussers zijn overwegend gunstig.

Lees verder >>

Invloed van SamenOud op de kwaliteit van zorg

Publicatiedatum: 18-01-2018

Recent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In dit artikel worden de resultaten van SamenOud op de kwaliteit van zorg beschreven.

Lees verder >>

Multidisciplinaire aanpak ouderenzorg Drenthe

Publicatiedatum: 29-12-2017

In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein presenteren gemeenten hun nieuwste cijfers (zoveel mogelijk op wijkniveau) over onder meer inwoners met Wmo-ondersteuning, cliënttevredenheid, jongeren met jeugdhulp en ouderen in zorginstellingen. Zie ook de website waarstaatjegemeente.nl. In een publicatie van VNG wordt naar aanleiding van de monitor ingegaan op de 'multidisciplinaire aanpak rond ouderen in Drenthe'.

Lees verder >>

Ruim aandacht voor SamenOud in Mediator van ZonMw

Publicatiedatum: 08-09-2017

In het online artikel 'Geborgenheid, maar ook eigen regie' in het online relatiemagazine Mediator van ZonMw komt SamenOud uitgebreid aan bod...

Lees verder >>

Startbijeenkomst "Integrale Ouderenzorg Aa en Hunze"

Publicatiedatum: 10-07-2017

Op maandag 3 juli was de startbijeenkomst ‘Integrale Ouderenzorg Aa en Hunze’. Zo'n tachtig zorgprofessionals kwamen hiervoor bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.

Lees verder >>

Proeftuin Integrale Ouderenzorg komt op gang

Publicatiedatum: 22-05-2017

In januari jl. heeft gemeente Aa en Hunze het besluit genomen om € 230.000,= te investeren om welzijnsorganisatie Impuls aan te laten sluiten bij huisartsen en zorgorganisaties voor de proeftuin Integrale Ouderenzorg Aa en Hunze. Na de nodige voorbereidingen komt de uitvoering daarvan op gang.

Lees verder >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!