Nieuwsberichten

Ouderenperspectief belangrijk

Publicatiedatum: 25-04-2012

Programmaleider Klaske Wynia presenteerde op 16 april SamenOud voor de leden van de klankbordgroep van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Vertegenwoordigers van ouderenorganisaties uit Friesland, Groningen en Drenthe letten daarbij vooral op hoe het ouderenperspectief tot uitdrukking komt in SamenOud, en op welke wijze ouderen betrokken zijn bij het project. 

Lees verder >>

SamenOud op radio

Publicatiedatum: 17-04-2012

Op 10 april is voor de eerste keer op de radio aandacht besteed aan SamenOud. In het programma De Centrale op Radio Noord is Klaske Wynia, programmaleider van SamenOud, geïnterviewd.

Lees verder >>

Bijna 1500 ouderen doen mee!

Publicatiedatum: 20-03-2012

De dataverzameling is inmiddels afgerond. Alle ouderen die toegezegd hebben mee te willen doen aan SamenOud hebben hun vragenlijst teruggestuurd. Dit heeft geresulteerd in bijna 1500 deelnemers in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela.

Lees verder >>

Trainingsprogramma gestart

Publicatiedatum: 20-03-2012

Op 6 december 2011 is het trainingsprogramma “Anders denken, anders doen” gestart dat de leden van de Ouderenzorg Teams voorbereidt op het werken volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud. Het trainingsprogramma ‘anders denken, anders doen’ staat voor proactief, preventief, vraaggericht en samenhangend.

Lees verder >>

Al 1.200 deelnemers doen mee!

Publicatiedatum: 07-12-2011

Eind november had het PGO-team al 2.500 ouderen uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam aangeschreven. Ruim 1.200 hebben inmiddels hun medewerking aan SamenOud toegezegd en de vragenlijst ingevuld teruggestuurd.

Lees verder >>

‘SamenOud’ van start

Publicatiedatum: 07-12-2011

In de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela start binnenkort een experiment met een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg: SamenOud. SamenOud gaat samenhangende zorg bieden aan 75-plussers met chronische en langdurige beperkingen. Vraaggericht en pro-actief, met als doel opname in een ziekenhuis of verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.

Lees verder >>

Artikel in Dagblad van het Noorden: 75-plussers onder de loep

Publicatiedatum: 01-11-2011

Recent is een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden met als titel '75-plussers onder de loep'. 

Lees verder >>

Artikel in Trouw: 'Kijken naar ouderen als een geheel'

Publicatiedatum: 01-11-2011

Recent is een artikel verschenen in Trouw met als titel 'Kijken naar ouderen als een geheel'. 

Lees verder >>

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!