Nieuwe website

Publicatiedatum: 18-01-2018

Dit jaar starten we met een hele nieuwe website voor SamenOud. Deze website heeft tot doel de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te borgen. De website is vanaf vandaag te vinden op het vertrouwde adres: www.samenoud.nl.

Op de nieuwe website wordt alle informatie gedeeld met ouderen, professionals, bestuurders, financiers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in persoonsgerichte en geïntegreerde (ouderen)zorg. Tevens delen we op de website nieuws over lopende en nieuwe projecten waarmee we ons als onderzoekers Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg bezighouden. 

Deze nieuwe website konden we realiseren dankzij subsidie van ZonMw.

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!