Nieuwe koers SamenOud-team UMCG

Publicatiedatum: 18-01-2018

Nieuwe koers SamenOud-team UMCGHet SamenOud-team van het UMCG maakt dit jaar een nieuwe start. Nu alle projecten en onderzoeken naar de uitkomsten van SamenOud zijn afgerond kunnen we de ‘SamenOud-periode’ afsluiten en onze blik verruimen. Ons belangrijkste aandachtsgebied is en blijft Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg.

Natuurlijk blijven we betrokken bij projecten en onderzoeken rondom ouderen. We zullen het gedachtengoed van SamenOud blijven uitdragen en organisaties adviseren en ondersteunen bij de realisatie daarvan.

We zullen ons ook gaan richten op het welbevinden van andere kwetsbare groepen in de samenleving, zoals chronisch zieken. De kennis en ervaring die we hebben opgedaan binnen SamenOud zullen we gebruiken om de zorg voor deze mensen te verbeteren.

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!