In gesprek met Johan Brongers

Publicatiedatum: 01-11-2014

Johan BrongersDe derde hoek van de samenwerkingsdriehoek binnen SamenOud is ‘welzijn’. Hoe is uw organisatie betrokken geraakt bij het project?

“Coen Ronde, toenmalig manager van de welzijnsorganisatie Welstad, was er direct bij betrokken. Hij heeft het voortvarend opgepakt. Ik was direct enthousiast over de grondgedachte van SamenOud, namelijk onnodige zorg voorkomen en zelfmanagement stimuleren. Dat zijn goede basisgedachten, mits goed toegepast natuurlijk. Je moet nooit doorschieten. Het gaat om vragen als: wat wil deze persoon, wat past bij hem of haar? En als er zorg nodig is, moet die natuurlijk geboden worden.”

Wat is voor uzelf een inspiratiebron?

“Kijk maar eens het Youtube filmpje ‘See Me’. Dat is een lied gemaakt op een gedicht van een oude man die zorgbehoevend is en die dat thema indringend benoemt: ‘er wordt nu voor mij gezorgd, maar wie kijkt naar wie ik was en ben?’ Het is een ontroerend filmpje om te zien. Als je het bekijkt, realiseer je je meteen wat wij vaak fout doen. Hulp moet in dienst van de hele persoon staan. En dan moet je altijd beginnen bij vragen wat iemand wil.”

Er zijn ongeveer zes ouderenadviseurs vanuit Tinten Welzijnsgroep actief betrokken bij SamenOud. Wat heeft dat de organisatie gebracht?

“Naast dat de ouderen zo tevreden zijn over de benadering is mij opgevallen dat onze medewerkers op hun beurt veel geleerd hebben van het samenwerken met huisartsen, wijkverpleegkundigen en de specialisten ouderengeneeskunde. Tot nu toe was de medische wereld een vrij gesloten circuit voor ons. SamenOud heeft dat veranderd. Er is meer contact tussen huisartsen en welzijn. Het besef dat het algemene welbevinden een cruciale invloed heeft op gezondheid, dringt steeds beter door. We vinden elkaar beter dan voorheen.”

Ik begreep dat de financiering voor de kwetsbare ouderen en de ouderen met complexe zorgbehoeften weer voor drie jaar gezekerd is, maar dat de financiering van het zelfmanagement support en preventieprogramma voor de robuuste ouderen onder de gemeenten valt. Wordt daar nog over geld gesproken?

“Dat klopt. We zijn nu met gemeenten in Oost-Groningen in gesprek over hoe we de preventieve SamenOud-bijeenkomsten kunnen vormgeven en hoe we dit kunnen integreren in de bestaande preventieve activiteiten. Als sector welzijn pleiten we voor het goed ondersteunen van mantelzorgers – al is het maar door te zorgen dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat ze weten dat respijtzorg mogelijk is. En we pleiten voor het vakkundig aansturen van groepen vrijwilligers. Wij hebben sociaal werkers in huis die over natuurlijk leiderschap beschikken. Zij kunnen formele en informele zorg verbinden en zorgen dat vrijwilligerswerk werkt. Ook over een langere periode. Dat is erg belangrijk.”

SamenOud gaat nu verder, ook in Drenthe, onder meer in Emmen. Tinten welzijnsgroep is ook weer betrokken. Wat is uw wens voor de toekomst?

“Ik wil graag SamenOud doorontwikkelen. En dan vind ik het verzamelen van meer kennis wel belangrijk, maar ik zeg ook: houd niet teveel vast aan wat er al is ontwikkeld, richt je op wat echt nodig is. Wetenschappelijk onderzoek is mooi, maar het moet niet de bepalende factor worden. Het doel is dat je ouderen wilt helpen een goed leven te blijven leiden.”

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!