Hoogtepunten door Klaske Wynia

Publicatiedatum: 01-11-2014

Beleidsregel Innovatie

Na wat ‘haperingen in het proces’ is de aanvraag voor de NZa Beleidsregel Innovatie voor Zuidoost Groningen goedgekeurd. Duidelijk is geworden dat SamenOud onder deze beleidsregel niet mag groeien wat betreft het aantal deelnemende huisartsen. Dat is jammer, want in de drie deelnemende Groningse gemeenten was daar een dringende vraag naar. Vooral voor de groepspraktijken waarvan een aantal huisartsen nog niet deel neemt is dit lastig: huisartsengroepen streven naar een eenduidige werkwijze. Goed nieuws is dat het aantal deelnemende ouderen per huisarts mag toenemen. Bijzonder aan deze gehonoreerde aanvraag is dat vrijwel geheel SamenOud gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar. Dat betekent dat ook de schotten in de financiering vrijwel geheel verdwenen zijn. Een wens die op korte termijn niet haalbaar leek; SamenOud blijft verbazen!

Met vrijwel geheel SamenOud bedoel ik: de jaarlijkse screening van de deelnemende ouderen, het elektronisch ouderen dossier, de Ouderenzorg Teams inclusief de casemanagers en het Zelfmanagement support en preventieprogramma (individuele preventie). Enige uitzondering is het Zelfmanagement support en preventieprogramma voor de robuuste ouderen. Dit programma zullen gemeenten en zorgverzekeraar gezamenlijk moeten financieren. Immers, voor de kwetsbare ouderen en ouderen met complexe zorgbehoeften valt het Zelfmanagement support en preventieprogramma wel onder de beleidsregel. In de nieuwsberichten op de website van SamenOud vindt u het persbericht en een interview met lokaal projectleider Jenine Bijker.

Segment 3

Een verrassing voor mij was dat per 1 januari 2015 huisartsen SamenOud-zorg en -begeleiding kunnen inkopen bij Menzis onder ‘Segment 3’ van de nieuwe regeling voor de huisartsenfinanciering. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van ‘juridisch samenwerkingsverband’ tussen de huisartsen en relevante zorgaanbieders (thuiszorg en welzijn), dus niet alleen een groep huisartsen. Alle informatie hierover staat op de website van Menzis.

Start SamenOud in Drenthe

Vanaf 1 september j.l. is ook Zuidoost Drenthe gestart met SamenOud. In totaal doen 12 huisartsen uit Emmen, Erica en Schoonebeek mee. Helaas moest een aantal huisartsen genoegen nemen met een plek op de reservelijst. Inmiddels hebben de Ouderenzorg Teams de basistraining afgerond. Deze werd weer enthousiast gevolgd door de teamleden en kreeg van hen een gemiddeld rapportcijfer van 8.4. Tot nu toe zijn 1800 vragenlijsten verstuurd naar de 75-plussers in de praktijken van de deelnemende ouderen. Iets meer dan de helft heeft de vragenlijst al ingevuld retour gestuurd en de eerste huisbezoeken en overleggen van de OuderenzorgTeams hebben plaatsgevonden. In de nieuwsberichten op de website leest u meer details over de startperiode.

Studiereis Integrated Care

Vorige week is het SamenOud-projectteam met in totaal 20 bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers op studiereis geweest naar Londen en Brighton. Doelen van de reis waren kennis en ervaring opdoen over Integrated Care en het versterken van de netwerken in (Noord) Nederland. Het was een intensieve en inspirerende reis. Binnenkort ontvangt u een ‘Nieuwsflits’ met een uitgebreid verslag en met de presentaties.

Volgende keer

In de volgende nieuwsbrief schrijven we meer over de officiële afronding van het NPO transitie-experiment en het afsluitende congres in februari 2015.

 

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!