Bemoedigende resultaten SamenOud Oost-Groningen

Publicatiedatum: 19-12-2016

SamenOud, het integrale zorgmodel voor 75-plussers in Oost-Groningen, laat bemoedigende resultaten zien, ook op de lange termijn. Bij ouderen die individuele begeleiding van een casemanager kregen, namen het aantal en de ernst van de ervaren gezondheidgerelateerde problemen sterk af. De ervaren gezondheid en zelfredzaamheid van deze ouderen namen toe en de complexiteit van de zorgbehoeften nam af. De totale zorgkosten voor ouderen bleven gelijk.

Resultaten

Vanaf de start, in 2012, werd onderzoek gedaan naar de resultaten van deze nieuwe vorm van zorgverlening. Na het eerste jaar werd al duidelijk dat ouderen die deelnemen aan SamenOud zich veiliger en geborgen voelen. De ervaren kwaliteit van zorg was toegenomen, terwijl de kosten voor zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten gelijk bleven. Nu zijn ook de uitkomsten na drie jaar bekend. Deze zijn overwegend positief. Bij de mensen die individuele begeleiding krijgen, kan de casemanager vroegtijdig ingrijpen bij beginnende gezondheidsproblemen en escalaties voorkomen. Deze individuele begeleiding heeft ook een positief effect op de ervaren gezondheid, het welbevinden en het gevoel van eigen regie van ouderen. Ouderen worden geïnformeerd, gesteund, aangemoedigd en hebben het gevoel dat ze in de gaten gehouden worden. Dat leidt tot een gevoel van veiligheid en controle over hun eigen leven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de individuele begeleiding nog niet alle deelnemers aan SamenOud in voldoende mate bereikt. Hierin kan de uitvoering van SamenOud verder verbeterd worden. De individuele begeleiding in SamenOud vraagt om maatwerk, geen oudere is gelijk. De zorgverleners binnen SamenOud ervaren vooral voordelen van de medische coördinatie door de huisarts in combinatie met het contact met de casemanager. Uit onderzoek blijkt dat de mate van realisatie van integrale zorg door de werkwijze van SamenOud de afgelopen jaren sterk is toegenomen, maar nog beter kan.

Zorgkosten

De totale kosten (Zvw, AWBZ en Wmo) voor alle ouderen die deelnemen aan SamenOud stijgen in de periode 2012- 2015 niet. In vergelijking met de kosten van de Zorgverzekeraar voor alle 75-plussers is de kostenstijging voor deelnemers aan SamenOud de eerste jaren lager. In het derde jaar stijgen de kosten voor ouderen met het risicoprofiel ‘robuust’ door toename van medische kosten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de kosten voor SamenOud hierin niet zijn meegenomen, uitgangspunt is dat de totale kosten niet mogen stijgen.

Vervolg

Ouderen, zorgverleners en bestuurders van de betrokken organisaties zijn het erover eens: we geloven in integrale ouderenzorg op basis van SamenOud en gaan verder met de doorontwikkeling van integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

SamenOud

SamenOud is gestart in 2012 met zo’n 1500 ouderen in Stadskanaal, Veendam en Pekela. Het zorgmodel is ontwikkeld en geïmplementeerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Deelnemers van het eerste uur zijn Zorgroep Meander, Tinten Welzijnsgroep, huisartsen in Oost-Groningen en het UMCG. Doel is het verbeteren van welbevinden, gezondheid, zelfredzaamheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. Huisartsen nodigen ouderen in hun praktijk uit deel te nemen aan SamenOud. Deelnemers ontvangen jaarlijks een vragenlijst met vragen over zorgbehoeften en kwetsbaarheid. Op basis van hun antwoorden stelt het Ouderenzorgteam (wijkverpleegkundige, ouderenadviseur specialist ouderengeneeskunde en huisartspraktijk) het risicoprofiel van deze ouderen vast. Ouderen met de risicoprofielen ‘Complexe zorgbehoeften’ en ‘Kwetsbaar’ komen in aanmerking voor individuele begeleiding door de casemanagers (wijkverpleegkundige of ouderenadviseur) van het Ouderenzorg team. Alle ouderen kunnen deelnemen aan het zelfmanagement programma, zoals de SamenOud dagen. De casemanager en oudere evalueren regelmatig samen de situatie en de wenselijkheid van de individuele begeleiding. Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen staan daarbij voorop. Sinds juli 2014, na het stoppen van de subsidie onder het Nationaal Programma Ouderenzorg, wordt SamenOud gefinancierd door de zorgverzekeraar via de Beleidsregel Innovatie.

Downloads

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!