Afscheid Coen Ronde

Publicatiedatum: 18-01-2018

Coen RondeMet de nieuwe start en veranderende focus moeten we in het UMCG helaas ook afscheid nemen van onze collega Coen Ronde. De afgelopen zes jaar was Coen als projectleider, en later als procesbegeleider, een warm pleitbezorger van SamenOud.

We zullen zijn collegialiteit, deskundigheid op het gebied van welzijn, zijn grote netwerk en gedreven inzet voor de realisatie van SamenOud in de praktijk missen. Zijn kennis en ervaring zal hij de komende tijd inzetten vanuit St. Tinten Training en Advies. Veel dank, plezier en succes Coen!

Wilt u ook persoonsgerichte en geïntegreerde zorg organiseren?

Neem dan contact met ons op!