Nieuwsberichten

Raamwerk Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen

Publicatiedatum: 09-12-2020

Klaske Wynia, voormalig programmaleider van SamenOud, heeft als laatste opdracht voor haar overlijden in 2019 gewerkt aan het realiseren van een Raamwerk voor Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen. Samen met professor Menno Reijneveld heeft ze dit raamwerk ontwikkeld. Doel van het raamwerk is de transformatie naar een nieuwe vorm van dienstverlening te ondersteunen. Het beschrijft waarden en normen in de zorg voor (kwetsbare) ouderen, geeft helderheid aan ouderen en professionals, en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording.

Lees verder >>

De oudere aan het woord: Wensen en behoeften voor een digitale gezondheidsomgeving

Publicatiedatum: 15-01-2019

Thuiswonende ouderen (75+) willen vaak wel gebruik maken van eHealth-applicaties gericht op zelfmanagement van gezondheid, maar dan moeten deze een duidelijk doel hebben en zeer gebruiksvriendelijk zijn. Bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen zoals een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het belangrijk dat ouderen van begin tot eind betrokken worden. Zodra iets niet vanzelfsprekend werkt, haakt een oudere snel af.

Lees verder >>

Resultaten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

Publicatiedatum: 15-08-2018

De uitkomsten van SamenOud in Drenthe zijn na 12 en 24 maanden overwegend gunstig, met name voor ouderen met het risicoprofiel Complexe zorgbehoeften. De bevindingen suggereren dat de trend van afname van algemene gezondheid en welbevinden en toename van kosten doorbroken kan worden.

Lees verder >>

Module ‘Ambassadeurstraining Verspreiding en Implementatie Integrale zorg voor ouderen’ beschikbaar

Publicatiedatum: 28-06-2018

De ambassadeurstraining richt zich op de medewerkers van belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en ouderen. De training biedt deelnemers kennis en vaardigheden om als ambassadeur de realisatie van integrale zorg voor ouderen effectief te ondersteunen.

Lees verder >>

SamenOud: integrale financiering blijft lastig

Publicatiedatum: 12-02-2018

Recent is op de website van Sociaal Werk Nederland een artikel verschenen over SamenOud. Coen Ronde vertelt over de stand van zaken en de problemen waar SamenOud tegenaan loopt.  

Lees verder >>

Artikel over effecten van SamenOud op gezondheid, welbevinden en zelfmanagement van ouderen

Publicatiedatum: 22-01-2018

Recent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in PLOS ONE. In dit artikel worden de resultaten van SamenOud op de gezondheid, welbevinden en zelfmanagement van ouderen beschreven.

Lees verder >>

Nieuwe koers SamenOud-team UMCG

Publicatiedatum: 18-01-2018

Het SamenOud-team van het UMCG maakt dit jaar een nieuwe start. Nu alle projecten en onderzoeken naar de uitkomsten van SamenOud zijn afgerond kunnen we de ‘SamenOud-periode’ afsluiten en onze blik verruimen. Ons belangrijkste aandachtsgebied is en blijft Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg.

Lees verder >>

Nieuwe website

Publicatiedatum: 18-01-2018

Dit jaar starten we met een hele nieuwe website voor SamenOud. Deze website heeft tot doel de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te borgen. De website is vanaf vandaag te vinden op het vertrouwde adres: www.samenoud.nl.

Lees verder >>

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!