Dr. Sophie Spoorenberg

Projectleider en Onderzoeker

 s.dereus@hzd.nu

 

Dr. Sophie Spoorenberg is van origine Bewegingswetenschapper. Van 2010 tot 2018 was ze bij SamenOud betrokken als onderzoeker en projectleider.

In 2017 is Sophie gepromoveerd op de effecten van SamenOud voor de ouderen. Als onderzoeker was ze mede verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de kortetermijnresultaten van SamenOud. In haar promotietraject heeft ze de SamenOud-anamnese (GeriatrICS) ontwikkeld en deed ze onderzoek naar de kortetermijnresultaten van SamenOud voor de ouderen. Als projectleider was Sophie mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van SamenOud in Oost-Groningen en later ook in Zuidoost-Drenthe. Daarnaast speelde ze een belangrijke rol in de communicatie rondom SamenOud en de ontwikkeling van het persoonsgebonden elektronisch dossier.

Daarnaast was Sophie betrokken bij verschillende onderzoeken rondom gezondheidsproblemen van ouderen. Zo deed ze onderzoek naar pijn in de mond bij thuiswonende ouderen, in samenwerking met de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Ook het onderzoek naar de langetermijnuitkomsten van SamenOud zat in Sophie haar portefeuille. Daarnaast was ze betrokken bij de ontwikkeling rondom ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’, in samenwerking met Huisartsenzorg Drenthe (HZD). 

Momenteel werkt Sophie als Projectleider TARGET bij Huisartsenzorg Drenthe. TARGET is een persoonsgericht en integraal programma voor chronisch zieke patiënten in de huisartsenpraktijk. De ervaringen en kennis die ze heeft opgedaan binnen SamenOud worden binnen dit programma toegepast.  

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!