Dr. Klaske Wynia, in memoriam

Programmaleider en Onderzoeker

 

 

VaarWel Klaske 

Op 23 september 2019 is Dr. Klaske Wynia, initiatiefnemer van SamenOud, na een kort ziekbed overleden. 

 

Dr. Klaske Wynia was als onderzoeker Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg verbonden aan de afdelingen Gezondheidswetenschappen en Neurologie van het UMCG. Klaske was (wetenschappelijk) initiatiefnemer van SamenOud. In haar rol als ‘Programmaleider SamenOud’ heeft zij in de projectfase het ontwerp van SamenOud vormgegeven en leidinggegeven aan de realisatie van SamenOud in de praktijk en aan het onderzoek naar de uitkomsten van het nieuwe zorgmodel. In die rol heeft zij veel subsidies weten te verwerven, begeleidde ze een aantal promovendi, en leidden haar onderzoeken tot internationaal wetenschappelijke publicaties.

Daarnaast had zij een belangrijke rol in de borging en opschaling van deze nieuwe vorm van dienstverlening, naast het verder onderzoeken en ontwikkelen van het zorgmodel. Buiten Nederland participeerde zij als projectleider van Embrace (‘SamenOud’ in het buitenland) in meerdere Europese projecten.