SamenOud organiseert persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg

Ouderen helpen om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat is het doel van het vernieuwende zorgmodel SamenOud. Hiervoor wordt samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding gerealiseerd voor thuiswonende 75-plussers. Deze zorg en begeleiding sluit aan bij de wensen en behoeften van ouderen. Daarbij is aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg.

Lees verder over het ontstaan van SamenOud >>

SamenOud in 1 minuut

Wilt u meer weten over persoonsgerichte en geïntegreerde zorg?

Neem dan contact met ons op!

Uitgangspunten SamenOud

De oudere staat centraal

De oudere voert de regie over het zorgplan

Zorg en begeleiding afstemmen op wensen en behoeften van de oudere

Organiseren van samenhangende zorg en begeleiding

Voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben

Lees meer over de werkwijze van SamenOud >>

Wat zeggen anderen over SamenOud:

"Ik zal de casemanager niet vereren, maar het is voor ons een soort steunpilaar. Het is net of je er een ruggensteun van gekregen hebt." Mevrouw met complexe zorgbehoeften (86 jaar)
"Ik zou wel vaker SamenOud-dagen willen, alleen al om de contacten die je dan krijgt." Robuuste mevrouw (88 jaar)

Laatste nieuws

Raamwerk Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen

09-12-2020

Klaske Wynia, voormalig programmaleider van SamenOud, heeft als laatste opdracht voor haar overlijden in 2019 gewerkt aan het realiseren van een Raamwerk voor Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening aan ouderen. Samen met professor Menno Reijneveld heeft ze dit raamwerk ontwikkeld. Doel van het raamwerk is de transformatie naar een nieuwe vorm van dienstverlening te ondersteunen. Het beschrijft waarden en normen in de zorg voor (kwetsbare) ouderen, geeft helderheid aan ouderen en professionals, en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording.

Lees verder >>

De oudere aan het woord: Wensen en behoeften voor een digitale gezondheidsomgeving

15-01-2019

Thuiswonende ouderen (75+) willen vaak wel gebruik maken van eHealth-applicaties gericht op zelfmanagement van gezondheid, maar dan moeten deze een duidelijk doel hebben en zeer gebruiksvriendelijk zijn. Bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen zoals een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het belangrijk dat ouderen van begin tot eind betrokken worden. Zodra iets niet vanzelfsprekend werkt, haakt een oudere snel af.

Lees verder >>

Resultaten van SamenOud in Zuidoost-Drenthe

15-08-2018

De uitkomsten van SamenOud in Drenthe zijn na 12 en 24 maanden overwegend gunstig, met name voor ouderen met het risicoprofiel Complexe zorgbehoeften. De bevindingen suggereren dat de trend van afname van algemene gezondheid en welbevinden en toename van kosten doorbroken kan worden.

Lees verder >>

Wilt u altijd het laatste nieuws ontvangen

Schrijf u dan u in voor onze digitale nieuwsbrief. U ontvangt deze dan geheel automatisch per email.

Laatste onderzoeken en publicaties

Raamwerk Persoonsgerichte en Geïntegreerde dienstverlening

2019 | K Wynia, SA Reijneveld

Bekijk publicatie >>

Self-reported oral health problems and the ability to organize dental care of community-dwelling elderly aged ≥75 years

BMC Oral Health, 2020 | MH Bakker, A Vissink, SLW Spoorenberg, K Wynia, A Visser

Bekijk publicatie >>

Fotostrips over praten met de dokter

Samen met de faculteit Letteren is onderzoek gedaan naar hulpmiddelen voor laaggeletterde, kwetsbare ouderen. In 2016 hebben 54 deelnemers van SamenOud meegedaan aan een onderzoek naar een fotostripbrochure over …

Lees verder >>

Mondgezondheid van thuiswonende ouderen

Belangrijke onderwerpen voor gezond ouder worden zijn onder andere de voedingstoestand en de verzorging van mond en (kunst)gebit. Er is nog weinig bekend over de problemen die ouderen ... 

Lees verder >>